District List

Andaman & Nicobar Islands

Andhra Pradesh

Arunachal Pradesh

Assam

Bihar

Chandigarh

Chattisgarh

Dadra & Nagar Haveli

Daman & Diu

Delhi

Goa

Gujarat

Haryana

Himachal Pradesh

Jammu & Kashmir

Jharkhand

Karnataka

Kerala

Lakshadweep

Madhya Pradesh

Maharashtra

Manipur

Meghalaya

Mizoram

Nagaland

Null

Odisha

Pondicherry

Punjab

Rajasthan

Sikkim

Tamil Nadu

Telangana

Tripura

Uttar Pradesh

Uttarakhand

West Bengal

9
9
1
0
8
7
2
8
7
5
Hide